Brezno na Milah

Jama z breznom in etažami, poševna jama.

Vir: Zavod za varstvo narave RS: http://www.zrsvn.si/sl/ 17. 4. 2013

OSNOVNI PODATKI O JAMI

Katastrska številka 3035

Ime jame Brezno na Milah

Sinonim(-i) Brezno ob cesti

Tip jame 1 5.3 - brezno z jamo, jama z breznom, poševna jama, jama z etažami in...

Dolžina [m] 12

Globina [m] 12

Datum odkritja 12.11.1967

Organizacija(-je) JK Ljubljana Matica

Datum vnosa 18.09.1990

Turistična jama ne

PODATKI IZ REGISTRA NARAVNIH VREDNOT

Identifikacijska številka 43035

Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom


DK-48
E 5442762 N 5081454

DK-48 DSJ E 5442780 N 5081450 | Vir: Delovni seznam jam

WGS-84   E 14.2579° N 45.8749°

Kota vhoda [m.n.m] 528

List TTN-5 Postojna - 15 (1978)


PROSTORSKI PODATKI

Naselje Laze

Občina Logatec

Katastrska občina Laze

 

Vir: http://www.katasterjam.si/index.php?c=jame.simpleSearch&katSt=3035, 8. 7. 2013