Malo brezno v Grudnovi dolini

Spodmol, kevdrc.

Vir: Zavod za varstvo narave RS: http://www.zrsvn.si/sl/ 17. 4. 2013

OSNOVNI PODATKI O JAMI

Katastrska številka 2183 | VG 2667

Ime jame Malo brezno v Grudnovi dolini

Tip jame 1 5.1 - spodmol, kevderc

Dolžina [m] 9

Globina [m] 9

Datum odkritja 10.08.1960

Organizacija(-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Datum vnosa 18.09.1990

Turistična jama ne

PODATKI IZ REGISTRA NARAVNIH VREDNOT

Identifikacijska številka 42183

Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom


DK-48
E 5435790 N 5083285

DK-48 DSJ E 5435750 N 5083300 | Vir: Delovni seznam jam

WGS-84   E 14.1678° N 45.8908°

Kota vhoda [m.n.m] 500

List TTN-5 Postojna - 2 (list ni izdelan)


PROSTORSKI PODATKI

Naselje Kalce

Občina Logatec

Katastrska občina Hrušica

 

Vir: http://www.katasterjam.si/index.php?c=jame.simpleSearch&katSt=2183, 8. 7. 2013