Veliko brezno v Grudnovi dolini

Vodokazno brezno.

Vir: Zavod za varstvo narave RS: http://www.zrsvn.si/sl/ 17. 4. 2013

OSNOVNI PODATKI O JAMI

Katastrska številka 2182 | VG 1942

Ime jame Veliko brezno v Grudnovi dolini

Tip jame 1 4.6 - brezno vodokaz

Tip jame 2 5.6 - poševno in stopnjasto brezno

Dolžina [m] 110

Globina [m] 90

Datum odkritja 12.11.1960

Organizacija(-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Datum vnosa 18.09.1990

Turistična jama ne

PODATKI IZ REGISTRA NARAVNIH VREDNOT

Identifikacijska številka 42182

Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom


DK-48
E 5435605 N 5083315

DK-48 DSJ E 5435680 N 5083270 | Vir: Delovni seznam jam

WGS-84   E 14.1655° N 45.891°

Kota vhoda [m.n.m] 495

List TTN-5 Postojna - 2 (list ni izdelan)


PROSTORSKI PODATKI

Naselje Kalce

Občina Logatec

Katastrska občina Hrušica

 

Vir: http://www.katasterjam.si/index.php?c=jame.simpleSearch&katSt=2182, 8. 7. 2013