Brezno v Velikem Dolcu

Brezno.

Vir: Zavod za varstvo narave RS: http://www.zrsvn.si/sl/ 17. 4. 2013

OSNOVNI PODATKI O JAMI

Katastrska številka 2787

Ime jame Brezno v Velikem Dolcu

Tip jame 1 5.5 - stopnjasto brezno, poševno brezno

Dolžina [m] 28

Globina [m] 28

Datum odkritja 21.07.1985

Organizacija(-je) DZRJ Ljubljana - JS WP Laze

Datum vnosa 18.09.1990

Turistična jama ne

PODATKI IZ REGISTRA NARAVNIH VREDNOT

Identifikacijska številka 42787

Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom


DK-48
E 5443880 N 5081918

DK-48 DSJ E 5443880 N 5081920 | Vir: Delovni seznam jam

WGS-84   E 14.2722° N 45.8792°

Kota vhoda [m.n.m] 512

List TTN-5 Postojna - 16 (1978)


PROSTORSKI PODATKI

Naselje Laze

Občina Logatec

Katastrska občina Laze

 

Vir: http://www.katasterjam.si/index.php?c=jame.simpleSearch&katSt=2787, 8. 7. 2013