Litoželezna vodna črpalka

Litoželezna črpalka stoji ob kostanju pred gostilno in predstavlja enega redkih kompleksno ohranjenih litoželeznih črpalk na širšem območju. Je kvaliteten umetnostno obrtni izdelek 19. stoletja, ohranjen na prvotni lokaciji.

 

Lokacija: Gorenji Logatec