Logatec - Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni

Prvotno je bila kapela precej skromna, leta 1922 pa je bila dozidana nova. Načrt za spomenik je pod vodstvom arhitekta Jožefa Plečnika izdelal njegov učenec Ciril Oblak.

Plastika v medaljonu (sv. Boštjan) na atiki arkadnega dela kapele je delo kiparja in medaljerja Staneta Dremlja.

Lokacija: Dolenji Logatec

 

 

 

OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine:  test: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
ddkapela, spominsko znamenje
Tekstualni opis enote:
Kapelici sv. Jožefa, zgrajeni leta 1922, je bilo leta 1928 prizidano stebrišče, sestavljeno iz treh arkad, ki ga je pod mentorstvom J. Plečnika zasnoval C. Oblak. Plastika v medaljonu na atiki je delo kiparja in medaljerja S. Dremlja.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1922, 1928, prva svetovna vojna
Avtor(ji): 
Ciril Oblak (arhitekt; 1928), Jože Plečnik (arhitekt; 1928), Stane Dremelj (kipar; 1928)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Kapela stoji severovzhodno od Zdravstvenega doma in Vrtca, ob Notranjski cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana


Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 28. 5. 2013