Logatec - Kapelica sv. Jožefa

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18612
Ime enote:  Logatec - Kapelica sv. Jožefa 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapelica
Tekstualni opis enote: Kapelica zaprtega tipa s segmentno oblikovanim vhodnim delom s kovano zaporo. V zatrepnem delu je polkrožna poglobljena niša. Dvokapna streha je krita z bobrovcem. Postavil jo je Jožef Gosar leta 1873.
Datacija enote: tretja četrtina 19. stol., 1873
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kapelica stoji na severnem delu Brojskega polja, južno od Tržaške ceste.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013