Žibrše - Spominsko znamenje ustanovitvi Logaške čete

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21549
Ime enote:  Žibrše - Spominsko znamenje ustanovitvi Logaške čete 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: spominsko znamenje
Tekstualni opis enote: V pokončen graniten monolit, prislonjen ob ležeč masiv naravne skale, je vdelana pravokotna tonalitna plošča z vklesanim napisom. Znamenje (odkrito 1982) je posvečeno Logaški partizanski četi.
Datacija enote: zadnja četrtina 20. stol., 1982, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽIBRŠE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominsko znamenje je postavljeno v gozdu nad kmetijo Rečan, nad sotočjem dveh potokov.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013