Žibrše - Spominska plošča ustanovitvi odbora OF

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21850
Ime enote:  Žibrše - Spominska plošča ustanovitvi odbora OF 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: del objekta
Tipološka gesla enote: spominska plošča
Tekstualni opis enote: Pravokotna plošča iz svetlega naravnega kamna z vklesanim napisom je posvečena ustanovitvi odbora OF za Žibrše 25.5.1942. Odbor je bil ustanovljen v bližini šole.
Datacija enote: druga polovica 20. stol., druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽIBRŠE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominska plošča je vzidana v zahodno fasado šole Žibrše 14, ob vhodu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013