Žibrše - Spominska plošča ustanovitvi Logaškega bataljona

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21851
Ime enote:  Žibrše - Spominska plošča ustanovitvi Logaškega bataljona 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: del objekta
Tipološka gesla enote: spominska plošča
Tekstualni opis enote: Pravokotna tonalitna plošča z vklesanim napisom (odkrita 1983) je posvečena Logaškemu bataljonu, ki je bil ustanovljen na območju Žibrš in Ravnika 12.9.1943.
Datacija enote: zadnja četrtina 20. stol., 1983, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽIBRŠE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominska plošča je pritrjena na zahodno fasado šole Žibrše 14, ob vhodu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013