Žibrše - Spominska plošča Francetu Popitu

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21548
Ime enote:  Žibrše - Spominska plošča Francetu Popitu 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: del objekta
Tipološka gesla enote: spominska plošča
Tekstualni opis enote: Pravokotna plošča iz svetlega naravnega kamna z vklesanim napisom, odkrita leta 1955, je posvečena v NOB padlemu Francetu Popitu, ki so ga 18.2.1944 v Žibršah ubili domobranci.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol., 1955, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽIBRŠE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominska plošča je vzidana v vzhodno fasado hiše Žibrše 15.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013