Žibrše - Domačija Žibrše 19


OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14948
Ime enote:  Žibrše - Domačija Žibrše 19 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: domačija, gospodarsko poslopje, hlev, senik, kašča, toplar, hišno drevo
Tekstualni opis enote: Domačija: pritlična hiša peterostranega tlorisa z letnico 1834 na portalu, kamnitimi okenskimi okviri in strmo dvokapno streho; zidan hlev s senikom in kaščo ter toplar z zidanimi stebri. Hišno drevo.
Datacija enote: druga četrtina 19. stol., 1834
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŽIBRŠE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Žibrše 19. Domačija leži na samem v predelu Lahki kamen v razloženem naselju Žibrše.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013