Zaplana - Spominsko znamenje Ljubi Bavdek

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21534
Ime enote:  Zaplana - Spominsko znamenje Ljubi Bavdek 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: spominsko znamenje
Tekstualni opis enote: V kamniti podstavek v obliki stiliziranega Triglava je vzidana pravokotna tonalitna plošča z vklesanim napisom. Znamenje je bilo odkrito 1975 in je posvečeno v NOB padli učiteljici Ljubi Bavdek.
Datacija enote: zadnja četrtina 20. stol., 1975, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZAPLANA - DEL
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominsko znamenje stoji na Lošcu ob vzhodni strani ceste Logatec - Rovte.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013