Vrh Sv. Treh Kraljev - Župnišče

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21547
Ime enote:  Vrh sv. Treh Kraljev - Župnišče 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: župnišče, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote: Enonadstropna hiša s simetrično dvokapno streho na čopa. Simetrično razporejene okenske odprtine, kamnita portala, vhodni portal z letnico 1897. Prizidan nižji gospodarski objekt s pločevinasto streho.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1897
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH SV. TREH KRALJEV
Občina: LOGATEC
Lokacija: Vrh sv. Treh Kraljev b. št. Župnišče stoji južno od cerkve Sv. Treh kraljev, ob cesti, ki vodi v Vrh nad Rovtami.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013