Vrh Sv. Treh Kraljev - Pokopališče

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21546
Ime enote:  Vrh sv. Treh Kraljev - Pokopališče 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: pokopališče, spominsko znamenje
Tekstualni opis enote: Obzidano pokopališče z vhodnimi kovanimi vrati, s preprosto pokopališko vežico in večjim lesenim korpusom. Spomenik s štirimi ploščami iz 1993 je posvečen zamočanim žrtvam in pobitim domobrancem, nagrobni spomeniki so novejši.
Datacija enote: sredina 19. stol., zadnja četrtina 20. stol., 1993, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH SV. TREH KRALJEV
Občina: LOGATEC
Lokacija: Pokopališče leži severno ob cerkvi sv. Trije kralji, na vzpetini Vrh Treh kraljev.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013