Vrh Sv. Treh Kraljev - Kapelica pri kmetiji Peterček

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21545
Ime enote:  Vrh sv. Treh Kraljev - Kapelica pri kmetiji Peterček 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapelica
Tekstualni opis enote: Zaprti tip kapelice z ločno nišo, s strmo trikotno atiko in opečno streho. V notranjosti je oltarni del obokan. Pred manjšo nišo je lesen kip Antona Puščavnika.
Datacija enote: druga polovica 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH SV. TREH KRALJEV
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kapelica stoji pri kmetiji Peterček, Vrh Sv. Treh Kraljev 6, vzhodno od zaselka Vrh Sv. Treh Kraljev.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013