Vrh Sv. Treh Kraljev - Domačija Vrh 6

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14947
Ime enote:  Vrh sv. Treh Kraljev - Domačija Vrh 6 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, hiša, hlev
Tekstualni opis enote: Domačija: vrhkletna hiša z letnico 1862 na lesenem portalu, lesene vratnice s figuralnimi motivi ter ob breg delno zidan hlev z enojnim kozolcem v podaljšku.
Datacija enote: tretja četrtina 19. stol., 1862
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH SV. TREH KRALJEV
Občina: LOGATEC
Lokacija: Vrh Sv. Treh Kraljev 6. Domačija leži ob cesti, vzhodno od cerkve Sv. Treh kraljev.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013