Vrh Sv. Treh Kraljev - Domačija Vrh 4

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14946
Ime enote:  Vrh sv. Treh Kraljev - Domačija Vrh 4 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, vrhhlevna hiša, toplar
Tekstualni opis enote: Domačija: vrhhlevna hiša z dvoosno strešno frčado nad glavnim vhodom. Streha je simetrična, dvokapna, krita z opeko. Kozolec toplar z zidanimi stebri. Začetek 20. stoletja.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRH SV. TREH KRALJEV
Občina: LOGATEC
Lokacija: Vrh sv. Treh Kraljev 4. Domačija leži pod cesto, ki vodi do Vrha Sv. Treh Kraljev, vzhodno od cerkve Sv. Treh kraljev.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
  
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013