Rovte pri Logatcu - Sušilnica pri hiši Rovte 144

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14934
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Sušilnica pri hiši Rovte 144

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: sušilnica za sadje
Tekstualni opis enote: V breg postavljena, iz kamna zidana sušilnica kvadratnega tlorisa z veliko dvokapno opečno streho. V severni fasadi je odprtina za kurišče, na južno je prislonjena lesena lopa. Začetek 20. stoletja.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Sušilnica stoji ob cesti v okviru domačije Pr Krovc, zahodno od hiše Rovte 144.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013