Rovte pri Logatcu - Spominski plošči padlim v NOB

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21544
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Spominski plošči padlim v NOB 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: del objekta
Tipološka gesla enote: spominska plošča
Tekstualni opis enote: Pokončni pravokotni plošči iz svetlega naravnega kamna z vklesanim napisom (odkriti 1962, obnovljeni 1976) sta posvečeni v NOB padlim prebivalcem Rovt in okolice.
Datacija enote: druga polovica 20. stol., 1962, 1976, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominski plošči sta vzidani na severozahodnem vogalu Gasilskega doma, Rovte 90.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013