Rovte pri Logatcu - Spomenik zamolčanim žrtvam

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21542
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Spomenik zamolčanim žrtvam

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: javni spomenik
Tekstualni opis enote: Spomenik (odkrit 1993) ima obliko baldahina na tankih okroglih stebrih iz belega marmorja, s kupolasto bakreno streho. Znotraj stojijo tri pokončne tonalitne polkrožno zaključene plošče in lesen križ.
Datacija enote: zadnja četrtina 20. stol., 1993, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spomenik stoji pred zahodno cerkveno fasado ob vhodu na pokopališče v Rovtah.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013