Rovte pri Logatcu - Spomenik talcem

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21538
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Spomenik talcem 
   
 

OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: spominsko znamenje
Tekstualni opis enote: Na površini, posuti s peskom, je postavljeno zidano in ometano znamenje (odkrito 1958) v obliki stiliziranega Triglava, v katerega je vdelana zglajena pravokotna tonalitna plošča z vklesanim napisom.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol., 1958, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spomenik stoji v bregu nad razcepom poti, severno od Rovt.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013