Rovte pri Logatcu - Kapelica Srca Jezusovega

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21541
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Kapelica Srca Jezusovega 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapelica
Tekstualni opis enote: Večja kapelica zaprtega tipa s klasicistično oblikovanimi fasadami in atiko. Streha je dvokapna, krita z zareznikom. V notranjosti je večji lesen kip Jezusa.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kapelica stoji pred hišo Rovte 84, južno ob cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
   
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013