Rovte pri Logatcu - Kapelica na Janeževem hribu

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21540
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Kapelica na Janeževem hribu 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapelica
Tekstualni opis enote: Večja kapelica zaprtega tipa ima ozek, segmentno oblikovan vhodni del, s poudarjeno izstopajočo atiko s trikotno nišo. Kovana zapora. V notranjosti je Križani.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kapelica stoji severno od Janeževega hriba, ob cesti, ki vodi v Rovte.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013