Rovte pri Logatcu - Kapelica Matere božje

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21539
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Kapelica Matere božje 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapelica
Tekstualni opis enote: Kapelica zaprtega tipa s stebrnim vhodom, s kovano zaporo in stranskimi ločnimi linami. Vrhnji fasadni del je segmentno členjen, pločevinasta šotorasta streha. V notranjosti je lesen kip Matere božje.
Datacija enote: druga polovica 18. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kapelica stoji v severnem delu naselja Rovte, ob cesti, ki vodi proti zaselku Osredek.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
  
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013