Rovte pri Logatcu - Hiša Rovte 48

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14933
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Hiša Rovte 48 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša
Tekstualni opis enote: Ob breg zidana nadstropna hiša krita s simetrično dvokapno streho. V delu nadstropja je gank z zidano balustradno ograjo, na čelni fasadi šivani robovi in motivi kare med okni. 1. polovica 20. stol.
Datacija enote: prva polovica 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Rovte 48. Hiša stoji v okviru domačije Pr' Rožman, jugovzhodno od Rožmanovega vrha.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013