Rovte pri Logatcu - Drevored

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 16115
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Drevored 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  integralna dediščina
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: drevored
Tekstualni opis enote: Enovrstni drevored sadnega drevja ob poti. S svojo poudarjeno lego v prostoru ima krajinsko oblikovni in kulturno pričevalni pomen. Drevored je dobro ohranjen.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Drevored je zasajen ob severozahodnem vstopu do domačije Slabe, Rovte 147.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013