Rovte pri Logatcu - Domačija Rovte 8

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 4979
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Domačija Rovte 8 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: vrhhlevna hiša, vodni mlin, toplar
Tekstualni opis enote: Ob breg zidana, vrhhlevna hiša z mlinom ima strmo dvokapno streho. Ohranjen je mlinski mehanizem. Ob hiši je toplar s štirimi zidanimi stebri in dvema lesenima. 2/2 19. stoletja.
Datacija enote: 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Rovte 8. Dolenčev mlin leži v dolini ob neposredni bližini izvira potoka Rovtarica, na območju med planoto Rovte in razloženim naseljem Rovtarske Žibrše.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013