Rovte pri Logatcu - Domačija Rovte 45 in 46

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14932
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Domačija Rovte 45 in 46 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, hiša, gospodarsko poslopje, senik, hlev, toplar, znamenje
Tekstualni opis enote: Domačija: nadstropna zidana hiša s tlorisom v obliki črke L z letnico 1779 na kamnitem portalu, ter gankom ob čelni fasadi. Nadstropni zidan hlev s senikom, kozolec, znamenje ter dva divja kostanja.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol., 1779
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Rovte 45, 46. Domačija leži v Zgornjem Brdu, delu razloženega naselja Rovte.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013