Rovte pri Logatcu - Domačija Rovte 147

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14931
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Domačija Rovte 147 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, hiša, gospodarsko poslopje, senik, hlev, toplar, kašča
Tekstualni opis enote: Domačija: nadstropna hiša z ohranjenimi detajli fasadne poslikave (1823), in letnico predelave 1909; nadstropen zidan hlev s senikom in dekoriranimi opečnimi mrežami na čelni fasadi; toplar ter kašča.
Datacija enote: prva četrtina 19. stol., 1823, prva četrtina 20. stol., 1909
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Rovte 147. Domačija leži ob cesti v Podpesku, delu razloženega naselja Rovte.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013