Rovte pri Logatcu - Domačija Rovte 118

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14930
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Domačija Rovte 118 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, hiša, gospodarsko poslopje, senik, hlev, toplar, niša
Tekstualni opis enote: Domačija: ob breg zidana hiša, peterostranega tlorisa, krita z opečno streho na čop. Nadstropen zidan hlev s senikom ter toplar z zidanimi stebri in zidno nišo s kapelico. Sredina 19. stoletja.
Datacija enote: sredina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Rovte 118. Domačija leži v severnem delu razloženega naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013