Rovte pri Logatcu - Cerkev sv. Mihaela


OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 2235
Ime enote:  Rovte pri Logatcu - Cerkev sv. Mihaela 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: župnijska cerkev, pokopališče, sv. Mihael
Tekstualni opis enote: Cerkev s starejšo zasnovo, omenjena 1526, je bila močneje prezidana po 1733. Ima zahodni zvonik z biforami in baročno streho. Notranjost cerkve je baročno oblikovana, bogata notranja oprema, slike S. Ogrin, vitraži S. Kregar. Ob njej pokopališče.
Datacija enote: pozni srednji vek, druga četrtina 18. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Cerkev sv. Mihaela stoji na pokopališču v jedru naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013