Rovtarske Žibrše - Spominska kapelica žrtvam 1. in 2. svetovne vojne

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21536
Ime enote:  Rovtarske Žibrše - Spominska kapelica žrtvam 1. in 2. svetovne vojne 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapelica, spominska plošča
Tekstualni opis enote: Kapelica Srca Marijinega z Marijinim kipom, zgrajena 1944, ima vzidano pravokotno ploščo iz svetlega kamna z imeni padlih v 1. in 2. svetovni vojni. Leta 1993 dodana plošča z imeni zamolčanih žrtev.
Datacija enote: druga četrtina 20. stol., 1944, zadnja četrtina 20. stol.,1993, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTARSKE ŽIBRŠE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominska kapelica stoji ob razpotju poti, nasproti hiše Rovtarske Žibrše 13.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013