Rovtarske Žibrše - Kapelica


OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21535
Ime enote:  Rovtarske Žibrše - Kapelica 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapelica
Tekstualni opis enote: Novejša kapelica zaprtega tipa z začetka 20. stol., s segmentno oblikovano vhodno nišo in manjšimi stranskimi okni. V notranjosti je vzidana kamnita spolija z napisom in letnico 1763, ostanek prvotne kapelice.
Datacija enote: tretja četrtina 18. stol., 1763, prva četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROVTARSKE ŽIBRŠE
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kapelica stoji v severozahodnem delu naselja Rovtarske Žibrše, na severni strani ceste, ki pelje od kmetije Marjančnik proti Trati.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
  
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013