Ravnik pri Hotedršici - Arheološko najdišče pri cerkvi sv. Barbare

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 11110
Ime enote:  Ravnik pri Hotedršici - Arheološko najdišče pri cerkvi sv. Barbare 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: arheološko najdišče
Tekstualni opis enote: Pri cerkvi sv. Barbare so bile odkrite arheološke najdbe, ki sodijo v čas mlajših zgodovinskih obdobij.
Datacija enote: pozni srednji vek, novi vek
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RAVNIK PRI HOTEDRŠICI
Občina: LOGATEC 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013