Praprotno Brdo - Cerkev sv. Nikolaja

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 2237
Ime enote:  Praprotno Brdo - Cerkev sv. Nikolaja 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: podružnična cerkev, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote: Stara cerkev z začetka 16. stol., prezidave v 18. stol. V tlorisu si sledijo vhodni zvonik s segmentno oblikovanimi kamnitimi linami, pravokotna ladja, ožji in nižji prezbiterij. Fragmenti srednjeveške poslikave.
Datacija enote: prva četrtina 16. stol., 18. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PRAPROTNO BRDO
Občina: LOGATEC
Lokacija: Cerkev stoji v severnem delu naselja Praprotno Brdo, ob cesti, ki pelje proti Ponikvam.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013