Petkovec - Spominsko znamenje partizanom na Židovniku

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21537
Ime enote:  Petkovec - Spominsko znamenje partizanom na Židovniku 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: spominsko znamenje
Tekstualni opis enote: V dvodelen zidan podstavek je med dva opornika vstavljena pravokotna plošča iz svetlega naravnega kamna z vklesanim napisom. Ožja okolica spomenika (odkrit 1951) je dvignjena in posuta s peskom.
Datacija enote: sredina 20. stol., 1951, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PETKOVEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominsko znamenje stoji na Židovniku, zahodno od ceste Logatec - Rovte, ob odcepu v Rovtarske Žibrše.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013