Petkovec - Spominska plošča borcem Logaške čete

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21533
Ime enote:  Petkovec - Spominska plošča borcem Logaške čete 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: del objekta
Tipološka gesla enote: spominska plošča
Tekstualni opis enote: Pravokotna plošča iz svetlega naravnega kamna z vklesanim napisom (odkrita 1979) je posvečena borcem Logaške čete 4. bataljona Notranjskega odreda, ki so izvedli prvi napad na okupatorja.
Datacija enote: zadnja četrtina 20. stol., 1979, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PETKOVEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominska plošča je pritrjena na vzhodno, obcestno fasado hiše Petkovec 2, v zaselku Ceste.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
  
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013