Petkovec - Marijina kapelica

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21532
Ime enote:  Petkovec - Marijina kapelica 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapelica
Tekstualni opis enote: Večja kapelica zaprtega tipa s štirimi stebri med polkrožnimi ločnimi odprtinami, ki so na vrhu rizalitno poudarjene. Trikotna atika z dvokapno streho. V notranjosti je lesen kip Matere božje.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PETKOVEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kapelica stoji v sklopu domačije Bizjak, Petkovec 29, v Bizjakovi dolini.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013