Petkovec - Kapelica v Ponikvah

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21531
Ime enote:  Petkovec - Kapelica v Ponikvah 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapelica
Tekstualni opis enote: Večja kapelica zaprtega tipa, kvadratnega tlorisa, s pravokotno oblikovanim vhodom. Simetrična dvokapna streha. Izstopajoč oblikovan kamnit talni zidec, na levi strani je pušca za darove. Začetek 20. stol.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PETKOVEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kapelica stoji na razpotju poti, ki vodi v Ponikve.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013