Petkovec - Hiša Petkovec 36


OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14924
Ime enote:  Petkovec - Hiša Petkovec 36 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: vrhkletna hiša
Tekstualni opis enote: Ob breg zidana vrhkletna hiša s tlorisom v obliki črke L. Na hišnem tramu je letnica 1839, na portalu letnica predelave 1927. Streha je simetrična dvokapna, krita z opeko.
Datacija enote: druga četrtina 19. stol., 1839, druga četrtina 20. stol., 1927
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PETKOVEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Petkovec 36. Hiša stoji v sklopu Novakove domačije, na Novakovem griču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013