Petkovec - Hiša Petkovec 51

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14925
Ime enote:  Petkovec - Hiša Petkovec 51 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: hiša, črna kuhinja
Tekstualni opis enote: Pritlična zidana hiša s tlorisom v obliki črke L, z gospodarskim delom. Trikotni čeli zatrepa sta opaženi z lesenimi deskami, streha je strma, dvokapna. Ohranjena je črna kuhinja. Konec 19. stol.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PETKOVEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Petkovec 51. Hiša leži v razloženem naselju Petkovec, južno pod Travnim vrhom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013