Novi Svet - Domačija Novi Svet 25

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14922
Ime enote:  Novi Svet - Domačija Novi Svet 25 
 

  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, hiša, gospodarsko poslopje, hlev, toplar, lipa
Tekstualni opis enote: Domačija: nadstropna zidana hiša, nadstropen delno zidan hlev s senikom (letnica 1869 na tramu), toplar s štirimi zidanimi stebri in dvema paroma oknen ter lipa ob gospodarskem poslopju. 2/2 19. stol.
Datacija enote: druga polovica 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVI SVET
Občina: LOGATEC
Lokacija: Novi Svet 25. Domačija leži v pobočju vzhodno nad cesto v razloženi vasi Gorenji Novi Svet.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013