Novi Svet - Bazinov kozolec

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14920
Ime enote:  Novi Svet - Bazinov kozolec 
 

  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: toplar
Tekstualni opis enote: Toplar s šestimi zidanimi in štirimi, vmesnimi lesenimi stebri. Trikotni čeli zatrepov sta opaženi v dveh polah. Streha je simetrična strma dvokapnica, brez čopov. Konec 19. stoletja.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVI SVET
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kozolec stoji v Bazinovi dolini severozahodno od hiše Novi Svet 17.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
  
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013