Novi Svet - Arheološko najdišče Hribe 1

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 29115
Ime enote:  Novi Svet - Arheološko najdišče Hribe 1 
 


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: naselbina
Tekstualni opis enote: Sledovi rimskodobne poselitve (najdbe lončenine); najdišče je identificirano z ekstenzivnim terenskim pregledom 2009.
Datacija enote: rimska doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVI SVET
Občina: LOGATEC

PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013