Medvedje Brdo - Znamenje pri domačiji Pod Grivo

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21529
Ime enote:  Medvedje Brdo - Znamenje pri domačiji Pod Grivo

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: razpelo
Tekstualni opis enote: Večje leseno razpelo na trapeznem podstavku z volutasto oblikovano strešico in lesenim ozadjem. Lesen korpus, delno polikromiran. Začetek 20. stol.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MEDVEDJE BRDO
Občina: LOGATEC
Lokacija: Znamenje stoji pri domačiji Pod Grivo, Medvedje Brdo 25, v južnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013