Medvedje Brdo - Spominska plošča padlim v NOB

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21530
Ime enote:  Medvedje Brdo - Spominska plošča padlim v NOB

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: del objekta
Tipološka gesla enote: spominska plošča
Tekstualni opis enote: Pokončna pravokotna tonalitna plošča z vklesanim napisom (odkrita 1962, obnovljena 1976) je posvečena padlim borcem tretje prekomorske brigade in drugim žrtvam NOB.
Datacija enote: druga polovica 20. stol., 1962, 1976, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MEDVEDJE BRDO
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spominska plošča je pritrjena na obcestno fasado Gasilskega doma, Medvedje Brdo 40.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013