Medvedje Brdo - Spomenik padlim v NOB

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21556
Ime enote:  Medvedje Brdo - Spomenik padlim v NOB

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: spominsko znamenje
Tekstualni opis enote: V znamenje, zidano iz delno obdelanih lomljencev v obliki stiliziranega Triglava (obnovljeno 1993), je vdelana pravokotna plošča iz belega naravnega kamna z vklesanim posvetilom padlim v NOB.
Datacija enote: zadnja četrtina 20. stol., 1993, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MEDVEDJE BRDO
Občina: LOGATEC
Lokacija: Spomenik stoji v severnem kotu pokopališča, ob mrliški vežici.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013