Medvedje Brdo - Domačija Medvedje Brdo 59

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14919
Ime enote:  Medvedje Brdo - Domačija Medvedje Brdo 59

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote: domačija, hiša, gospodarsko poslopje, senik, hlev, toplar
Tekstualni opis enote: Domačija: v breg zidana hiša z letnico 1839 in motivi štirilistov na čelni in vzdolžni fasadi. Kamniti ločni portal in okenski okviri. Nadstropen, ob breg zidan hlev s senikom ter toplar s štirimi okni.
Datacija enote: druga četrtina 19. stol., 1839
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MEDVEDJE BRDO
Občina: LOGATEC
Lokacija: Medvedje Brdo 59. Samotna domačija leži južno pod Kamnikovim Gričem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013