Medvedje Brdo - Arheološko območje

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 11109
Ime enote:  Medvedje Brdo - Arheološko območje

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: arheološko območje
Tekstualni opis enote: Na njivi so bile pri zemeljskih delih odkrite človeške kosti. Verjetno gre za grob brez pridatkov. Časovno najdba ni opredeljiva.
Datacija enote: srednji vek
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MEDVEDJE BRDO
Občina: LOGATEC

PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 16. 4. 2013